Login to your account

Username *
Password *
Remember Me

Create an account

Fields marked with an asterisk (*) are required.
Name *
Username *
Password *
Verify password *
Email *
Verify email *
Captcha *

1.2.2014

Gabriela Gajancová

Gabriela Gajancová

 

Teraz je čas transformovať prekážky v bohatstve.
Teraz je čas ukotviť vízie do inovácií.


Kľúčové postoje:
Kreativita
- otvorenosť, vášeň, vízia trhu, impulz
Inovácia
- zvedavosť, intuícia, pružnosť, odvaha
Organizácia
- koncentrácia, globálna vízia, správne načasovanie, synchcronicita
Komunikácia
- jasnosť, asertivita, zmysel pre humor, sympatie

KREATIVITA – Vytváranie vízie pre váš účel
Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť vás vezme kamkoľvek.
/ Albert Einstein /

Otázky a cvičenia:
1. Skúmanie vášho nadšenia: Z čoho ste v živote nadšení? Čo veľmi radi robíte? Čo vás prijme k tomu, aby ste ráno vstali? Povedzte alebo napíšte, čo pre vás znamená byť autentický?
2. Odhaľte svoju vonkajšiu hnaciu silu: Čo vás v živote poháňa ? Je to byť populárny? Silný? Dokonalý? V bezpečí? Obdivovaný? Šikovný? Ako môžu vaše hnacie sily doplniť vaše nadšenie alebo sa s ním stretávať?
3. Vytváranie vašej vízie: Keby vaše nadšenie bolo živé, ako by vypadalo, ako by znelo, ako by cítilo? Zvnútornite ho a dajte mu vonkajšiu formu. Vdýchnite mu život. Namaľujte ho vo svojej mysli, do detailu ho slovami popíšte alebo vytvorte koláž z obrázkov.
4. Definovanie vášho projektu alebo zámeru: Keď sa postavíte do svojej vízie, čo chcete vytvoriť ako zámer alebo ako projekt na nasledujúci mesiac, nasledujúcich 6 mesiacov, alebo ďalší rok? V akej oblasti života alebo podnikania? Aký ma prevedenie tohto projektu, či naplnenie tohto zámeru účel?
5. Vytváranie – ľahké alebo obtiažné: Čo je pre vás v procese vytváranie ľahké a čo je obtiažné? Kam vkladáte svoju pozornosť – do toho, čo chcete vytvoriť, alebo do toho, čomu sa chcete vyhnúť?

Afirmácia:
„Som tvorivou silou svojho života. Vytváram bohatstvo zo svojho nadšenia a v harmónii s mojím účelom.“

Esencie: Soberania, Revelacao, Oriba, Bromelia 1, Seiva, Thini-a, Embo ruda, Araryba

INOVÁCIA – Premena vízie v stratégiu
Keď sa myš vysmieva mačke, diera je nablízku. /Príslovie/

Otázky a cvičenia:
1. Stretnutie sa s realitou: Kde teraz stojíte v porovnaní so svojou víziou? Čo teraz robíte a kde to robíte? Čo a koho máte vo svojom živote? Buďte úprimný, aby bolo možné jasne rozpoznať váš východzí bod.
2. Odhaľovanie vašich talentov: Akými talentami aktuálne disponujete? /Spýtajte sa ostatných, či vo vás panuje neistota/. Kde sa stretáva vaše nadšenie a vaše talenty? Kde máte nadšenie, ale v tejto chvíli postrádate talent, schopnosť/zručnosť alebo znalosť? Aké nové schopnosti/zručnosti si chcete osvojiť?
3. Odhalenie vašich zdrojov: K akým iným zdrojom /ľuďom, veciam, nápadom, financiám atď./ máte momentálne prístup, takže ich môžete využiť? K akým novým zdrojom by ste chceli mať prístup, kedy by ste mohli naplniť váš zámer alebo projekt? Kto z ľudí, ktorých poznáte by vám mohol byť nápomocný ako expert, mentor alebo spolupracovník?
4. Videnie cesty: Vidíte cestu k dosiahnutiu vašich zámerov a vízií? Pracujte od dosiahnutia cieľa  späť v čase až k bodu „teraz“. Beriete na svojej ceste do úvahy nepredvídateľné zápletky? Ako by ste sa s nimi vysporiadali?

5. Identifikácia príležitostí: Aké príležitosti k akcii vidíte? Začnite teraz!

Afirmácia:
„Preskúmavam a nachádzam inovatívne cesty, aby sa moja vízia stala realitou.“

Esencie: Jumping Child, Indaia, Renascer, Marupiara, Imbe, Taua, Caju, Yate

ORGANIZÁCIA – Prenesenie stratégie do disciplinovaniej akcie
„ Je obtížné učinit rozdíl, když nemužete nalézt své klíče“
Marylyn Paul

Otázky a cvičenia:
1. Proces a načasovanie: Kedy začnete jednať? Ako dlho čakáte než sa do toho pustíte ? Máte tendenciu otáľať alebo veci uponáhľať ? Zasekávate sa v určitej časti procesu alebo netrpezlivo preskočíte nejaké kroky len aby ste potom upadli späť na miesto odkiaľ ste začali?
2. Motivácia k jednaniu: Čo vás prijme k činu a čo vám v ňom bráni? Čo vás motivuje, keď sa veciam darí? Čo vás motivuje, keď sa veciam nedarí?
3. Zvyky a praktiky: Aké z vašich vyvinutých návykov vám dobre poslúžia na ceste, ktorú ste si v duchu predstavili? Aké návyky vás najviac spomalujú alebo zastavujú? Aké praktiky si potrebujete osvojiť, aby ste uspeli? Kedy urobíte zmeny?
4. Štruktúry: Čím ste sa obklopili, čo vám pripomína vašu víziu /názorné pomôcky, ľudia, oblečenie, atď/ a podporuje vás v zotrvaní na ceste k bohatstvu? Aké staré štruktúry vás zastavujú, odrádzajú alebo rušia? /pozrite sa na to, čo je dennodenne okolo vás/
5. Výstavba týmu: Pracujete radšej sami alebo v týme? Ako sa rozhodnete ohľadne toho, čo urobíte sami a čo delegujete? Ako si vyberáte ľudí na spoluprácu? Pri práci v týme sa sústredíte na úlohy, alebo na ľudí, na celkový obraz, alebo na detail?
 

Afirmácia:
„Disciplína znamená mať na pamäti každý deň moju víziu a jednať v súlade s ňou.“

Esencie: Oyama, Obaiti, Pyata, Eloah, Rudá, Mamoa, Tassi, Uirá

KOMUNIKÁCIA – Zrýchľovanie akcie až k hybnej sile
„Problém s komunikáciou spočíva v ilúzii, že už sa to stalo“
Georg Bernard Shaw

Otázky a cvičenia:
1. Štýl komunikácie: Ste viac pramy alebo diplomaticky? Viac počúvate alebo hovoríte? Máte tendenciu vyhľadávať konfrontácie alebo sa im vyhýbate? Je pre vás ľahké vyjadriť nápady? Čo vaše pocity? Ste otvorený a empatický voči nápadom a pocitom ostatných? Pokiaľ áno, pomáha vám vaša empatia komunikovať s ostatnými, alebo nie?
2. Oznámenie: Zjednodušte svoj zámer, projekt, víziu, tak že ho mozete jdnoduchym spôsobom predat ostatným. Nechajte sa inšpirovať prírodnými elementami /stromy, rieky, vodopády, atď./ alebo geometrickými tvarmi, čímkoľvek, čo vám sedí a vyberte si nejaký symbol pre vaše podelenie sa /zdielanie, oznamenie/. Zvolte pár slov alebo viet ktoré posilnia vaše oznámenie a učinia ho zapamätateľným. Pouzívajte to často.
3. Publikum: Kto potrebuje počut oznam / raz alebo opakovane/, aby mohol jednať? Zvoľte v skupine troch najdôležitejších jedincov a skupiny a doručte im oznam zrozumiteľne a presvedčivo.
4. Médiá: Ako najprirodzenejšie komunikujete – hovorením, písaním, s jedným človekom alebo v skupine? Ako šírite zprávy a oznamy /váš zámer, vašu víziu/ Aké médiá používate? Čo môžete začať alebo prestať používať? Čo má najväčší dopad na vaše publikum?

Afirmácia:
“Pri interakciách s druhými prirodzene vyvažujem asertivitu a empatiu.“

Esencie: Ybá, Celebracao, Moara, Bromélia 2, Assá, Kundalini, Suri

Miesto konania: Araretama centrum zdravia, Romanova 12.
Minimálny počet účastníkov: 6
Cena za stretnutie: 10 € + cena za esencie


Prebiehajúca mandala hojnosti:
Ďaľšie termíny sa určia podľa záujmu...

Ponúkam vám program na dosiahnutie dokonalej fyzickej a duševnej pohody cez sebapoznávanie.

Buď sám sebou 

Väčšinou nežijeme svoju vlastnú identitu, ale naopak, naučili sme sa hrať rôzne úlohy. Zvykli sme si správať sa tak, aby sme mali „úspech“, dosiahli uznanie – či už od rodičov, učiteľov, priateľov, zamestnávateľov – aby nás tí druhí mali radi.Sme takí , akí sme, lebo tí druhí nás  chcú mať takých a tento výsledok s hrdosťou nazývame „naša osobnosť“!!!Pritom vo svojom vnútri úplne jasne cítime, že čosi nie je v poriadku, že žijeme akoby mimo seba. Cítime sa nepríjemne, nespokojne, nenaplnene, hoci zdanlivo máme úspech. Naša duša je smutná, lebo ju nútime do vzorov, programov, úloh a neprirodzených foriem správania......Týmto spôsobom páchame sami na sebe násilie a čudujeme sa, prečo sme chorí a nešťastní.
Naša duša volá po svojom práve žiť svoj život podľa toho akí sme, lebo byť sebou je jej poslanie.
Nastal čas, aby sme sami sebe venovali pozornosť a lásku, ktoré si zaslúžime.
Nájdime odvahu byť sami sebou a buďme už konečne zdraví!!!

Koncepcia víkendovéhu kurzu "Každý z nas je jedinečný":

 1.  - Každý niečo hľadá, no iba málokto skutočne vie, ČO vlastne hľadá. Celý svet sa predháňa v ponuke - šťastie, peniaze, sláva, majetok, partner, kariéra… plnými priehrštiami si môžeme vyberať, no nech získame čokoľvek, skôr či neskôr sa zakaždým objaví pocit prázdnoty. Pretože to najdôležitejšie nám svet nikdy neponúkne - nájdenie seba saméTeória spojená s praktickými cvičenia je zameraná na :
 • Prúdenie jemnej energie v našich telách (aj keď sa to zdá pozoruhodné či neuveriteľné, nie sme tvorení iba našimi fyzickými telami.)
 • Anatómia a obsah AURY

- čakry, slúžia ako sklady energie, z ktorých je energia vysielaná k jednotlivým telesným orgánom. Naše zdravie je závislé na správnom fungovaní čakier. Keď čakra funguje riadnym spôsobom , podobá sa žiariacemu víru. Každá čakra vytvára vibrácie zodpovedajúce určitej farbe a zvuku. To, čo vnímame ako farbu, sú v skutočnosti vlnové dĺžky pohybujúcej sa energie.

 • Relaxácia  podmienka pre rozvoj psychických schopností –nácvik relaxačných techník
 • Riadená meditácia na celkové upokojenie a harmonizáciu tela a duše


2. -  kvalita vzťahov v každodennom živote

Najdôležitejší a pritom najťažší vzťah je vzťah sám k sebe – JA a JA. Od jeho kvality sa odvíjajú všetky naše vzťahy, ktoré priťahujeme do svojho života. Teória spojená s praktickými cvičenia je zameraná na :

 • Hlbšie poznanie prvých troch energetických centier , lepšie  pochopenie  svojho správania a svojich vzťahov,
 • Duchovné zákony – pochopenie a   praktické využitie v každodennom živote
 • Liečivá relaxácia, nácvik  rôznych meditačných techník


3.– rozvoj vnútorného potenciálu,  hojnosť v každodennom životeStále sa hovorí o účinnom využívaní prírodných zdrojov, ale len ťažko dokážeme odhaliť a následne využívať svoje vlastné zdroje – svoj potenciál. „Sami sme tým najmenej využívaným zdrojom“Teória spojená s praktickými cvičenia je zameraná na :

 • Hlbšie poznanie štyroch vyšších energetických centier
 • Pochopenie bezpodmienečnej lásky a harmónie v dávaní a prijímaní
 • Pochopenie zákona príťažlivosti
 • Nácvik tvorivej predstavivosti
 • 10 krokov k vytúženému cieľu
 • Tvorivé meditácie


Kurzy pre minimálne 6 účastníkov organizujem väčšinou počas víkendov. Miestom konania kurzu môže byť ARARETAMA centrum zdravia v Bratislave, ale podľa požiadaviek organizujem kurzy aj v iných mestách.

Cena dvojdňového kurzu je 90,00 eur / osoba
– v cene sú započítané materiály a zdravé občerstvenie
.Ponuku , obsah a termíny vzdelávania viem upraviť  a prispôsobiť požiadavkám jednotlivých skupín, či pracovných kolektívov.
Ďakujem za prejavenú dôveru všetkým krásnym dušiam, ktoré doteraz absolvovali moje kurzy .Ďakujem , že čítate túto ponuku a želám Vám  veľa duševnej a fyzickej pohody.S láskou Gabika


 
Poradenstvo  a terapia podľa potreby klienta
Zahŕňa terapeuticky rozhovor, automatickú kresbu energetického obrazu klienta, energetické čistenie blokov  s použitím tzv. čakrovej sady a liečenie s využitím Reiki
 • 60 min € 40,00 €
 • 90 min € 55,00 €
 
BWT  / Bowenova terapia
Relaxačná masáž celého tela, harmonizácia organizmu
 • 45 min - 20,00 €
 • 60 min - 25,00 €
 
Piatkové meditácie
 • iba 8,00 €

Cenník je platný od 1.1.2014
 
 
 

Dobrý deň, pani Gajancová,

seminár v sobotu 6. 11. 2010 v Trnave bol pre mňa nielen návodom na zdravší a lepší život,
ale aj niekoľkohodinovým kvalitným oddychom a v prvom rade precítením hodnôt.
Rada sa seminára zúčastním aj v I. kvartáli budúceho roka.

Prajem Vám veľa pekných dní.

Mária Karlubíková

Ahoj Gabika,

ďakujeme za Tvoju prednášku, meditácie a to všetko, čo sme mohli na seminári absolvovať, veľmi poučné. Teraz je rad na nás to všetko pekne aplikovať v praxi, aby sme si život uľahčili a zlepšili.
 
S pozdravom
Mgr. Katarína   K u b o v á

Kvetinové vibračné esencie Araretama pracujú hlboko v podvedomí, napomáhajú zbaviť sa starých vzorov správania a blokov, ktoré bránia nášmu rozvoju. Prinášajú aj doposiaľ ukrytú silu a ukazujú nám ako jednať v správny čas a za určitých okolností. Prebúdzajú v nás kvality a ujasňujú ich použitie k vlastnému rastu, cez sebaspoznávanie.
Práca s klientom prebieha buď individuálne, podľa jeho aktuálnych potrieb, alebo v skupinách "mandala" viď Araretama
 • Informácie o terapiách, skupinovej práci a cenách – osobne, alebo telefonicky
Pri svojej práci využívam vedomosti získané jednak samo štúdiom, ale aj na seminároch zahraničných liečiteľov. Pred štyrmi rokmi som prešla vzdelávacím terapeutickým systémom ARARETAMA, pod vedením brazílskej liečiteľky Sandry Epstein a následne som dostala možnosť pracovať s klientmi individuálne i v skupinách.
Energia je spojená so vznikom i zánikom všetkého života , je kľúčom k existencii. V dnešnej rýchlej dobe sú ľudia maximálne pracovne vyťažení a na „dobitie bateriek „ majú veľmi málo času alebo nemajú žiaden čas!!!
Postupne si zaplavia telo toxínmi ( tzv. autointoxikácia) dostaví sa fyzické vyčerpanie, neskôr depresie – človeka ubíja nezmyslený kolotoč stereotypu.
V takomto stave prichádzajú ku mne desiatky klientov ........a práve preto učím ľudí pracovať s energiou, detoxikovať organizmus, čerpať novú energiu a celkovo zlepšovať kvalitu života. Získajú tak novú motiváciu a radosť zo života, ich pracovné výkony opäť stúpajú a zdravie zostáva.
Page 3 of 3