Print this page

Mandala hojnosti

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: Bez kategórie

Teraz je čas transformovať prekážky v bohatstve.
Teraz je čas ukotviť vízie do inovácií.


Kľúčové postoje:
Kreativita
- otvorenosť, vášeň, vízia trhu, impulz
Inovácia
- zvedavosť, intuícia, pružnosť, odvaha
Organizácia
- koncentrácia, globálna vízia, správne načasovanie, synchcronicita
Komunikácia
- jasnosť, asertivita, zmysel pre humor, sympatie

KREATIVITA – Vytváranie vízie pre váš účel
Logika vás dostane z bodu A do bodu B. Predstavivosť vás vezme kamkoľvek.
/ Albert Einstein /

Otázky a cvičenia:
1. Skúmanie vášho nadšenia: Z čoho ste v živote nadšení? Čo veľmi radi robíte? Čo vás prijme k tomu, aby ste ráno vstali? Povedzte alebo napíšte, čo pre vás znamená byť autentický?
2. Odhaľte svoju vonkajšiu hnaciu silu: Čo vás v živote poháňa ? Je to byť populárny? Silný? Dokonalý? V bezpečí? Obdivovaný? Šikovný? Ako môžu vaše hnacie sily doplniť vaše nadšenie alebo sa s ním stretávať?
3. Vytváranie vašej vízie: Keby vaše nadšenie bolo živé, ako by vypadalo, ako by znelo, ako by cítilo? Zvnútornite ho a dajte mu vonkajšiu formu. Vdýchnite mu život. Namaľujte ho vo svojej mysli, do detailu ho slovami popíšte alebo vytvorte koláž z obrázkov.
4. Definovanie vášho projektu alebo zámeru: Keď sa postavíte do svojej vízie, čo chcete vytvoriť ako zámer alebo ako projekt na nasledujúci mesiac, nasledujúcich 6 mesiacov, alebo ďalší rok? V akej oblasti života alebo podnikania? Aký ma prevedenie tohto projektu, či naplnenie tohto zámeru účel?
5. Vytváranie – ľahké alebo obtiažné: Čo je pre vás v procese vytváranie ľahké a čo je obtiažné? Kam vkladáte svoju pozornosť – do toho, čo chcete vytvoriť, alebo do toho, čomu sa chcete vyhnúť?

Afirmácia:
„Som tvorivou silou svojho života. Vytváram bohatstvo zo svojho nadšenia a v harmónii s mojím účelom.“

Esencie: Soberania, Revelacao, Oriba, Bromelia 1, Seiva, Thini-a, Embo ruda, Araryba

INOVÁCIA – Premena vízie v stratégiu
Keď sa myš vysmieva mačke, diera je nablízku. /Príslovie/

Otázky a cvičenia:
1. Stretnutie sa s realitou: Kde teraz stojíte v porovnaní so svojou víziou? Čo teraz robíte a kde to robíte? Čo a koho máte vo svojom živote? Buďte úprimný, aby bolo možné jasne rozpoznať váš východzí bod.
2. Odhaľovanie vašich talentov: Akými talentami aktuálne disponujete? /Spýtajte sa ostatných, či vo vás panuje neistota/. Kde sa stretáva vaše nadšenie a vaše talenty? Kde máte nadšenie, ale v tejto chvíli postrádate talent, schopnosť/zručnosť alebo znalosť? Aké nové schopnosti/zručnosti si chcete osvojiť?
3. Odhalenie vašich zdrojov: K akým iným zdrojom /ľuďom, veciam, nápadom, financiám atď./ máte momentálne prístup, takže ich môžete využiť? K akým novým zdrojom by ste chceli mať prístup, kedy by ste mohli naplniť váš zámer alebo projekt? Kto z ľudí, ktorých poznáte by vám mohol byť nápomocný ako expert, mentor alebo spolupracovník?
4. Videnie cesty: Vidíte cestu k dosiahnutiu vašich zámerov a vízií? Pracujte od dosiahnutia cieľa  späť v čase až k bodu „teraz“. Beriete na svojej ceste do úvahy nepredvídateľné zápletky? Ako by ste sa s nimi vysporiadali?

5. Identifikácia príležitostí: Aké príležitosti k akcii vidíte? Začnite teraz!

Afirmácia:
„Preskúmavam a nachádzam inovatívne cesty, aby sa moja vízia stala realitou.“

Esencie: Jumping Child, Indaia, Renascer, Marupiara, Imbe, Taua, Caju, Yate

ORGANIZÁCIA – Prenesenie stratégie do disciplinovaniej akcie
„ Je obtížné učinit rozdíl, když nemužete nalézt své klíče“
Marylyn Paul

Otázky a cvičenia:
1. Proces a načasovanie: Kedy začnete jednať? Ako dlho čakáte než sa do toho pustíte ? Máte tendenciu otáľať alebo veci uponáhľať ? Zasekávate sa v určitej časti procesu alebo netrpezlivo preskočíte nejaké kroky len aby ste potom upadli späť na miesto odkiaľ ste začali?
2. Motivácia k jednaniu: Čo vás prijme k činu a čo vám v ňom bráni? Čo vás motivuje, keď sa veciam darí? Čo vás motivuje, keď sa veciam nedarí?
3. Zvyky a praktiky: Aké z vašich vyvinutých návykov vám dobre poslúžia na ceste, ktorú ste si v duchu predstavili? Aké návyky vás najviac spomalujú alebo zastavujú? Aké praktiky si potrebujete osvojiť, aby ste uspeli? Kedy urobíte zmeny?
4. Štruktúry: Čím ste sa obklopili, čo vám pripomína vašu víziu /názorné pomôcky, ľudia, oblečenie, atď/ a podporuje vás v zotrvaní na ceste k bohatstvu? Aké staré štruktúry vás zastavujú, odrádzajú alebo rušia? /pozrite sa na to, čo je dennodenne okolo vás/
5. Výstavba týmu: Pracujete radšej sami alebo v týme? Ako sa rozhodnete ohľadne toho, čo urobíte sami a čo delegujete? Ako si vyberáte ľudí na spoluprácu? Pri práci v týme sa sústredíte na úlohy, alebo na ľudí, na celkový obraz, alebo na detail?
 

Afirmácia:
„Disciplína znamená mať na pamäti každý deň moju víziu a jednať v súlade s ňou.“

Esencie: Oyama, Obaiti, Pyata, Eloah, Rudá, Mamoa, Tassi, Uirá

KOMUNIKÁCIA – Zrýchľovanie akcie až k hybnej sile
„Problém s komunikáciou spočíva v ilúzii, že už sa to stalo“
Georg Bernard Shaw

Otázky a cvičenia:
1. Štýl komunikácie: Ste viac pramy alebo diplomaticky? Viac počúvate alebo hovoríte? Máte tendenciu vyhľadávať konfrontácie alebo sa im vyhýbate? Je pre vás ľahké vyjadriť nápady? Čo vaše pocity? Ste otvorený a empatický voči nápadom a pocitom ostatných? Pokiaľ áno, pomáha vám vaša empatia komunikovať s ostatnými, alebo nie?
2. Oznámenie: Zjednodušte svoj zámer, projekt, víziu, tak že ho mozete jdnoduchym spôsobom predat ostatným. Nechajte sa inšpirovať prírodnými elementami /stromy, rieky, vodopády, atď./ alebo geometrickými tvarmi, čímkoľvek, čo vám sedí a vyberte si nejaký symbol pre vaše podelenie sa /zdielanie, oznamenie/. Zvolte pár slov alebo viet ktoré posilnia vaše oznámenie a učinia ho zapamätateľným. Pouzívajte to často.
3. Publikum: Kto potrebuje počut oznam / raz alebo opakovane/, aby mohol jednať? Zvoľte v skupine troch najdôležitejších jedincov a skupiny a doručte im oznam zrozumiteľne a presvedčivo.
4. Médiá: Ako najprirodzenejšie komunikujete – hovorením, písaním, s jedným človekom alebo v skupine? Ako šírite zprávy a oznamy /váš zámer, vašu víziu/ Aké médiá používate? Čo môžete začať alebo prestať používať? Čo má najväčší dopad na vaše publikum?

Afirmácia:
“Pri interakciách s druhými prirodzene vyvažujem asertivitu a empatiu.“

Esencie: Ybá, Celebracao, Moara, Bromélia 2, Assá, Kundalini, Suri

Miesto konania: Araretama centrum zdravia, Romanova 12.
Minimálny počet účastníkov: 6
Cena za stretnutie: 10 € + cena za esencie


Prebiehajúca mandala hojnosti:
Ďaľšie termíny sa určia podľa záujmu...
Read 7090 times
Last modified on Saturday, 05 October 2013 11:26
Gabriela Gajancová

Latest from Gabriela Gajancová