Print this page

Základná Mandala – tkanie vlastnej existencie

Rate this item
(0 votes)
Written by  | Published in: Bez kategórie

Systém Araretama dnes zahrňuje 30 základných esencií 16 balzamov aqua ignea. Pre účinnú terapeutickú prácu s podporou esencií Vám ponúkam mandalu , ktorá má podobu schodišťa s ôsmimi podlažiami – stupňami. Každý skrytý potenciál, ktorý máme prejaviť, predstavuje niektorý stupeň tejto mandaly.
Prostredníctvom mandaly postupne prechádzame svojimi jemnohmotnými telami a energetickými centrami, ktoré predstavujú základ našej psychickej siete – preto „tkanie vlastnej existencie.“
Osem stupňov mandaly:

Pôvod, zdroj:
- korene mojej bytosti, pôvod mojich predkov a spojenie s nimi.
Otázky: existuje v mojom živote niečo, čo mi bráni v sebarealizácii? S ktorou spomienkou by bolo užitočné vstúpiť do kontaktu?
Životná sila:
- vyživuje a aktivuje ma, umožňuje môj rozvoj
Otázky: chýba mi vitalita, kreativita? Mám dosť životnej sily na hľadanie toho, čo naozaj chcem?
Pohyb:
- Kľúč k vitalite, ktorá prebúdza vedomie k činnosti
Otázky: Cítim, že stagnujem a nie som schopný pohybu? Dokážem kráčať v pred za uskutočnením svojich cieľov?
Vzťahy:
– Dávaním a prijímaním sa učím chápať, že vesmír je sieťou vzájomných spojení
Otázky: som schopný naviazať vzťah sám so sebou a k ostatným ľuďom vo svojom okolí? Dokážem sa spojiť so svojim vnútorným hlasom a dôverovať mu? Viem ostatných počúvať, alebo je pre mňa najdôležitejšie to čo hovorím ja?
Životná skúsenosť:
– Život je príležitosť, ktorú mám prežiť
Otázky: prežívam skutočne každý okamžik svojho života, alebo mi v tom bráni pripútanosť k minulosti? Keď nejaký cieľ nedosiahnem, dokážem sa oň pokúsiť znovu? Nezasekol som sa v čase, v živote?
Očista:
– som oslobodený od zbytočných bremien a obmedzujúcich postojov, rozvíjam svoj skrytý potenciál
Otázky: dokážem sa zbaviť neužitočných bariér a bremien, ktoré so sebou vláčim? Mám odhodlanie a silu ich strhnúť? Nepripadám si menší a slabší, ako skutočne som? Ako vyvážim rovnováhu medzi rozumom a citom?
Ukotvenie:
– ukotvenie v realite mi dovoľuje prejaviť skutočný tvorivý potenciál
Otázky: som si vedomý, v akom svete žijem a že musím čeliť jeho výzvam? Alebo sú mojim svetom viacej sny a ilúzie? Stojím nohami pevne na zemi vždy, keď sa rozhodnem uskutočniť svoje myšlienky a naplniť tak svoje poslanie?
Múdrosť:
- prostredník medzi mojim svetom vnútorným a vonkajším
Otázky: dokážem počúvať svoju intuíciu? Využívam všetky zdroje , ktoré mi poskytuje vnútorná múdrosť? Nepreceňujem názory iných ľudí?
Žiarivý stred:
– spočíva v láske a spojení so sebou samým a s vesmírom
Otázky: čo zo svojich skúseností môžem zúžitkovať? Dokázal som ukončiť každý cyklus svojho života? Som schopný jednať v súlade so svojimi pocitmi a zostať otvorený voči svetu?

Práca obvykle prebieha v skupinách, pretože skupinová práca je energeticky silnejšia a výsledky sú viditeľné rýchlejšie.
Nevylučujem však možnosť individuálnej práce s klientom, rešpektujem potreby a pocity každého jednotlivca.

Stretnutia bývajú cca raz do mesiaca , trvajú 3 hodiny /niekedy aj dlhšie podľa potreby účastníkov/. Program tvoria konzultácie, prednáška o esenciách prináležiacim k danému kroku, dynamická meditácia, relaxačné cvičenie a vedená meditácia na danú tému.

Absolventi základnej mandaly majú možnosť pokračovať v ďalších stupňoch práce:

  • Mandala - jemnohmotné telá
  • Mandala - prosperita
  • Mandala – vťahy
Read 5013 times
Last modified on Saturday, 05 October 2013 11:28
Gabriela Gajancová

Latest from Gabriela Gajancová